Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu


Cách đăng ký trên BitForex

Cách đăng ký tài khoản BitForex [Di động]

Đăng ký qua Mobile Web

1. Để đăng ký, hãy chọn [Đăng ký] ở góc trên cùng bên phải của trang chủ BitForex . 2. [địa chỉ email] , [mật khẩu]
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
của tài khoản của bạn , nhấp vào [Gửi]. Sau đó, nhập [Mã xác minh email] được gửi đến email của bạn. [Mã giới thiệu (tùy chọn)] phải được nhập. Chọn [OK] 3. Đăng ký tài khoản của bạn đã hoàn tất.Bây giờ bạn có thể đăng nhập và bắt đầu giao dịch!
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu


Đăng ký qua ứng dụng BitForex

1. Mở Ứng dụng BitForex [ Ứng dụng BitForex Android ] bạn đã tải xuống và nhấp vào biểu tượng ở góc trên cùng bên trái.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Nhấp vào [Đăng nhập vào BitForex] .
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
3. Chọn [Đăng ký] .
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
4. Nhập [Email] bạn sẽ sử dụng cho tài khoản của mình và [Mật khẩu] . Sau đó, nhấn vào [Gửi mã xác minh] .
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
5. Nhập mã xác minh gồm 6 chữ số được gửi đến Email của bạn.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
6. Vì sự an toàn cho tài khoản của bạn, vui lòng đặt mật khẩu mẫu bằng cách vẽ các ký tự.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
7. Việc đăng ký tài khoản của bạn đã hoàn tất.Bây giờ bạn có thể đăng nhập để bắt đầu giao dịch!
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu

Cách đăng ký tài khoản BitForex [PC]

Đăng ký qua BitForex bằng số điện thoại

1. Truy cập BitForex rồi nhấp vào [Đăng ký] ở góc bên phải trên cùng. 2. Trên trang đăng ký, chọn [Country code] , nhập [ Phone number] của bạn và tạo mật khẩu cho tài khoản của bạn. Sau đó, đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và nhấp vào [Tạo tài khoản] . 3. Số điện thoại của bạn sẽ nhận được mã xác nhận từ hệ thống. Trong vòng 60 phút, vui lòng nhập mã xác minh . 4. Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công trên BitForex.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu


Đăng ký qua BitForex bằng Email

1. Trước tiên, bạn cần truy cập trang chủ BitForex và nhấp vào [Đăng ký] .
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Sau khi bạn mở trang đăng ký, hãy nhập [Email] của bạn và thiết lập mật khẩu của bạn. Sau đó, đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và nhấp vào [Tạo tài khoản] .
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
3. Nhập [Mã xác minh] được gửi đến Email của bạn.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
4. Đăng ký tài khoản của bạn hoàn tất sau khi bạn hoàn thành các bước từ một đến ba. Bạn có thể bắt đầu giao dịch bằng nền tảng BitForex.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu


Tải xuống ứng dụng BitForex

1. Mở Ứng dụng bên dưới trên điện thoại của bạn bằng cách nhấp vào BitForex .

2. Nhấp vào [Cài đặt] để hoàn tất quá trình tải xuống.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Mở ứng dụng bạn đã tải xuống để đăng ký tài khoản trong Ứng dụng BitForex.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu

Cách xác minh tài khoản BitForex

Hoàn thành xác minh danh tính trên BitForex

1. Trên trang chủ, nhấp vào thẻ hồ sơ [Xác thực danh tính].
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Nhấp vào [Xác thực] .
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
3. Điền thông tin cá nhân của bạn nếu cần, sau đó nhấp vào [Tiếp].
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Lưu ý: Có thể chọn ba loại ID cá nhân: CMND, hộ chiếu và bằng lái xe.

4. Vui lòng nhấp vào [Gửi] sau khi thêm các tài liệu cần thiết.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu


Thiết lập Xác minh Google trên BitForex

1. Tải xuống "Google Authenticator" trên điện thoại của bạn. Người dùng iOS có thể tải xuống ứng dụng này từ APP Store và người dùng có thiết bị Android có thể tải xuống từ cửa hàng ứng dụng của họ.

Liên kết tải xuống phiên bản iOS: https://itunes.apple.com/cn/app/google-authenticator/id388497605?mt=8

Liên kết tải xuống phiên bản Android: https://play.google.com/store/apps/details?id =com.google.android.apps.authenticator2

Phiên bản Android Tải xuống mã QR:

2. Vui lòng mở Ứng dụng Google Authenticator đã cài đặt để tạo tài khoản, Nhấp vào '+' để [quét mã vạch] .
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
3. Trên BitForex, nhấp vào "Google Authenticator" trong "Cài đặt bảo mật" . Quét mã QR được hiển thị trênTrang "Liên kết Google Authenticator" và Ứng dụng Google Authenticator sẽ tạo mã xác minh gồm 6 chữ số. Nhập cả mã xác minh email và mã xác minh Google và nhấp vào "Xác nhận" .
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
4. Sau khi xác nhận xong, ràng buộc thành công.

Thiết lập xác thực SMS trên BitForex

Nếu bạn đăng ký bằng điện thoại của mình, bạn có Xác thực SMS theo mặc định.

1. Nếu bạn đăng ký bằng email của mình, vui lòng nhấp vào [Cài đặt bảo mật] trên bảng điều khiển để bật xác minh số điện thoại (SMS auth).
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Nhấp vào [Liên kết ngay] sau Điện thoại di động.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
3. Chọn mã quốc gia , điền số điện thoại của bạn và hoàn thành xác minh SMSEmail . Nhấp vào nút [Xác nhận] để hoàn tất việc liên kết.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu


Thiết lập mã chống lừa đảo trên BitForex

Mã chống lừa đảo là gì

Mã chống lừa đảo là một tính năng bảo mật do Bitforex cung cấp cho phép người dùng thêm một lớp bảo mật bổ sung vào tài khoản của họ. Sau khi bạn đã bật Mã chống lừa đảo, mã này sẽ được bao gồm trong tất cả các email chính hãng gửi cho bạn từ Bitforex. Mã này sẽ giúp bạn phân biệt email thật với email lừa đảo, giúp bạn ngăn chặn các nỗ lực lừa đảo.

Cách thiết lập Mã Chống Lừa đảo

1. Điều hướng đến bảng điều khiển tài khoản của bạn. Bạn có thể tìm thấy Cài đặt bảo mật trong tab email, Nhấp vào Cài đặt bảo mật .
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Nhấp vào nút có nhãn “Chuyển đến Cài đặt” phía sau Mã Chống Lừa đảo.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
3. Bây giờ bạn sẽ được nhắc với một trường nơi bạn có thể nhập Mã chống lừa đảo. Mã phải có 6-20 ký tự với các chữ cái, số và dấu gạch dưới. Bạn nên chọn một mã không dễ đoán nhưng bạn dễ dàng nhận ra.

Bây giờ, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã xác thực Google, mã Xác thực SMS hoặc mã xác minh Email tùy thuộc vào xác thực hai yếu tố mà bạn đã bật.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Khi bạn đã nhập mã xác thực hai yếu tố, bạn sẽ tạo mã Chống lừa đảo. Giờ đây, tất cả các email hợp pháp và từ Bitforex sẽ chứa mã mà bạn đã đặt.

Cách đặt lại Mã Chống Lừa đảo

1. Nhấp vào nút 'Thay đổi' phía sau Mã Chống Lừa đảo.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Nhập Mã Chống Lừa đảo mới của bạn vào trường này, hãy nhớ rằng mã mới phải có 6-20 ký tự với các chữ cái, số và dấu gạch dưới.

Bây giờ, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã xác thực Google, mã Xác thực SMS hoặc mã xác minh Email tùy thuộc vào xác thực hai yếu tố mà bạn đã bật.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Khi bạn đã nhập mã xác thực hai yếu tố, bạn sẽ cập nhật mã Chống lừa đảo của mình. Giờ đây, tất cả các email hợp pháp và từ Bitforex sẽ chứa mã mới mà bạn đã đặt.

Cách gửi tiền trên BitForex

Nếu bạn đã có một số tài sản tiền điện tử, bạn có thể gửi chúng vào tài khoản BitForex của mình và giao dịch với chúng.

1. Tiền điện tử có thể được ký gửi thông qua “ địa chỉ ký quỹ ”. Chuyển đến [Tài sản] - [Ký gửi] - [Chọn loại tiền điện tử] để xem địa chỉ ký gửi của Tài khoản BitForex của bạn, sau đó sao chép và dán địa chỉ vào nền tảng hoặc ví mà bạn đang rút tiền để chuyển chúng vào tài khoản BitForex của bạn.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động, bạn có thể tìm thấy nút [Gửi tiền] sau khi đăng nhập.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Chọn loại tiền điện tử mà bạn muốn gửi, chẳng hạn như Bitcoin (BTC) và chọn tên chuỗi ký gửi (Mạng Blockchain).

Vui lòng đảm bảo rằng tên chuỗi đã chọn giống với mạng của nền tảng mà bạn đang rút tiền từ đó. Nếu bạn chọn sai tên chuỗi để gửi tiền, bạn có thể mất tiền của mình.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Tóm tắt lựa chọn mạng:
 • BTC đề cập đến mạng Bitcoin.
 • TRC20 đề cập đến mạng TRON.
 • HECO đề cập đến mạng Huobi Heco Chain.
 • BSC đề cập đến mạng Chuỗi thông minh Binance.
 • POLYGON đề cập đến mạng Matic (đa giác).

Ví dụ: Nếu bạn đang giữ một số BTC trong ví TRON của mình, bạn nên chọn địa chỉ gửi BTC-TRC20 để gửi Bitcoin vào tài khoản BitForex của mình .

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
 1. Việc lựa chọn mạng tùy thuộc vào các tùy chọn được cung cấp bởi ví/sàn giao dịch bên ngoài mà bạn đang thực hiện rút tiền từ đó.
 2. Nếu nền tảng bên ngoài chỉ hỗ trợ ERC20, bạn phải chọn mạng ký gửi ERC20.
 3. KHÔNG chọn tùy chọn phí rẻ nhất. Chọn một cái tương thích với nền tảng bên ngoài.
 4. Ví dụ: bạn chỉ có thể gửi mã thông báo ERC20 đến một địa chỉ ERC20 khác và bạn chỉ có thể gửi mã thông báo BSC đến một địa chỉ BSC khác. Nếu bạn chọn các mạng gửi tiền không tương thích/khác nhau, bạn có thể mất tiền của mình.

3. Nhấp vào [Sao chép] và dán nó vào trường địa chỉ trên nền tảng mà bạn định rút tiền điện tử từ đó.

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu

Cách Mua và Bán Tiền điện tử trên BitForex

Giao dịch Spot trên BitForex Web

Mua tiền điện tử trên BitForex Web

1. Sau khi bạn đăng nhập vào BitForex, để mua bằng cách nhấp vào Spot trên đầu trang web như được hiển thị trong hộp màu đỏ.

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Ở cửa sổ tiếp theo, tại phần tìm kiếm (1) gõ eos rồi click vào dòng EOS/BTC (2)

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
3. Tại phần mua, bằng cách chọn phần trăm số tiền (2) mà bạn muốn mua, bạn có thể thấy giá của BTC hiện tại mà bạn sẽ mua. Sau khi xem xét số tiền bạn muốn mua, bạn có thể xác nhận bằng cách nhấp vào biểu tượng Mua EOS (3) như hình minh họa.

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
4. Sau khi bạn xác nhận đơn đặt hàng của mình, vui lòng nhập mật khẩu gồm 6 chữ số vào thanh Xác minh an toàn khi cửa sổ bật lên. Cảnh báo: Nếu bạn nhập sai mật khẩu giao dịch 6 lần, bạn sẽ bị cấm giao dịch trong 5 phút.

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
5. Sau khi hoàn thành, bạn có thể thấy Đơn hàng thành công! Biểu tượng màu xanh lục xuất hiện ở phần Mua. Bây giờ lệnh mua của bạn đã mở.

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
6. Bạn có thể xem lệnh mua của mình bằng cách nhấp vào Lệnh mở bên dưới như được hiển thị trong hộp màu đỏ. Vui lòng kiểm tra phần trạng thái để xác nhận đơn đặt hàng của bạn đã được thực hiện chưa. Bạn có thể hủy ở mục Action nếu chưa điền.

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu


Bán tiền điện tử trên BitForex Web

1. Sau khi bạn đăng nhập vào BitForex, để bán bằng cách nhấp vào Spot trên đầu trang web như được hiển thị trong hộp màu đỏ.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Ở cửa sổ tiếp theo, trong phần tìm kiếm (1) gõ eos rồi nhấp vào dòng EOS/BTC (2).
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
3. Trên cửa sổ tiếp theo tại phần bán, bạn sẽ tìm thấy số tiền mà bạn hiện đang nắm giữ tại BitForex. Trong phần Số tiền, vui lòng chọn tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn bán, chẳng hạn như 25%, 50%, 75% hoặc 100%. Sau đó xác nhận giao dịch bán của bạn bằng cách nhấp vào biểu tượng Bán EOS (3) bên dưới để mở lệnh bán.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
4. Để xác minh an toàn, vui lòng nhập mật khẩu gồm 6 chữ sốkhi cửa sổ Xác minh an toàn bật lên. Cảnh báo: Nếu bạn nhập sai mật khẩu giao dịch 6 lần, bạn sẽ bị cấm giao dịch trong 5 phút.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
5. Sau khi hoàn thành, bạn có thể thấy Đơn hàng thành công! Biểu tượng màu xanh lá cây xuất hiện ở phần bán. Bây giờ lệnh bán của bạn đã được mở.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
6. Bạn có thể xem lệnh mua và bán của mình bằng cách nhấp vào Lệnh mở bên dưới như được hiển thị trong hộp màu đỏ. Vui lòng kiểm tra phần trạng thái để xác nhận đơn đặt hàng của bạn đã được thực hiện chưa. Bạn có thể hủy ở mục Action nếu chưa điền.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu

Giao dịch Spot trên Ứng dụng BitForex

Mua tiền điện tử trên ứng dụng BitForex

1. Sau khi đăng nhập BitForex, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Spot ở cuối màn hình.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Trên màn hình tiếp theo, hãy xác minh rằng giao dịch mua của bạn là OMI/USDT
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
3. Nhấp vào OMI/USDT như được hiển thị
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
4. Nhập Mật khẩu giao dịch gồm 6 chữ số của bạn khi màn hình hiển thị. Cảnh báo: Nếu bạn không nhập mật khẩu 6 lần, giao dịch của bạn sẽ bị cấm trong 5 phút.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
5. Sau khi nhập mật khẩu gồm 6 chữ số, hãy chọn biểu tượng mua (1) và nhập số tiền OMI (2) muốn mua vào phần OMI/USDT. Sau đó nhấp vào biểu tượng mua (3) bên dưới để xác minh giao dịch của bạn
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
6. Bạn có thể xem lại giao dịch mua của mình tại Lệnh mởbên dưới trang sau khi nhấp vào nút xác nhận mua. Vui lòng xem lại đơn đặt hàng của bạn, giá và số lượng có chính xác không. Bạn có thể hủy lệnh mua của mình nếu nó chưa được thực hiện.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu


Bán tiền điện tử trên ứng dụng BitForex

1. Sau khi tạo tài khoản trên BitForex, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Spot ở cuối màn hình.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Trên màn hình tiếp theo, Tìm mũi tên xuống tại OMI/USDT và chọn BTC/USDT hoặc tìm kiếm BTC trong phần tìm kiếm.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
3. Nhấp vào BTC/USDT như hình
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
4. Sau khi chọn BTC/USDT, hãy nhập mật khẩu gồm 6 chữ số của bạn . Xin lưu ý rằng nếu bạn không nhập mật khẩu 6 lần, giao dịch của bạn sẽ bị cấm trong 5 phút.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
5. Sau khi nhập mật khẩu gồm 6 chữ số, hãy chọn biểu tượng Bán (1) và nhập số lượng BTC (2) muốn bán vào phần BTC. Sau đó nhấp vào biểu tượng Bán (3) bên dưới để xác minh giao dịch bán của bạn.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
6. Bạn có thể xem lại lệnh bán của mình ở lệnh mở bên dưới trang sau khi nhấp vào nút xác nhận bán. Vui lòng xem lại đơn đặt hàng của bạn, giá và số lượng có chính xác không. Bạn có thể hủy lệnh bán của mình nếu nó chưa được thực hiện.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu

Làm cách nào để tôi rút tiền điện tử từ BitForex

Nếu bạn đã sở hữu một số tài sản tiền điện tử trong tài khoản BitForex của mình, bạn có thể rút chúng về ví tiền điện tử của riêng bạn hoặc một nền tảng bên ngoài.

1. Chuyển đến [Tài sản] - [Rút tiền] , Chọn loại tiền điện tử mà bạn muốn rút. chẳng hạn như BTC (Bitcoin) và chọn tên chuỗi (Mạng chuỗi khối)

Lưu ý:
Nếu bạn đang giữ một số Bitcoin trong tài khoản Spot hoặc tài khoản vĩnh viễn, trước tiên bạn cần chuyển số đó từ tài khoản liên kết sang tài khoản Wallet của mình nếu muốn để rút nó.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Nhấp vào [Thêm địa chỉ thường dùng] để thêm địa chỉ rút tiền của bạn và lưu nó vào sổ địa chỉ BitForex của bạn.
 1. Chọn tên Chuỗi (Mạng chuỗi khối).
 2. Đặt tên cho địa chỉ rút tiền của bạn.
 3. Điền địa chỉ rút tiền của bạn. (Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ và đảm bảo địa chỉ rút tiền của bạn chính xác 100%, nếu không bạn sẽ mất tiền vĩnh viễn nếu rút tiền của mình đến địa chỉ sai.)
 4. Nhấp vào [Gửi] và điền mã xác minh gồm 6 chữ số để hoàn tất xác minh Email.
 5. Nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất xác thực GA/SMS.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
3. Sau khi xác thực an toàn, bạn đã thêm thành công địa chỉ rút tiền của mình vào sổ địa chỉ và bạn có thể tìm thấy nó bằng cách nhấp vào khu vực này.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Lưu ý: Để rút một số loại tiền điện tử như XRP/XLM coin, MEMO(TAG) được yêu cầu điền vào để rút tiền.

Ví dụ,
 1. bạn cần điền MEMO khi gửi XRP coin đến một tài khoản BitForex khác hoặc đến một sàn giao dịch khác.
 2. Nếu bạn cần rút XRP về ví tiền điện tử của riêng mình (Bạn đang giữ giai đoạn hạt giống), bạn có thể điền bất cứ thứ gì bạn thích vào MEMO(TAG).
 3. Đảm bảo kiểm tra lại xem có cần MEMO hay không. Nếu MEMO được yêu cầu và bạn không cung cấp hoặc cung cấp MEMO sai, bạn có thể mất tiền của mình. (một số nền tảng và ví gọi MEMO là Thẻ hoặc ID thanh toán.)

4. Nhập số tiền rút và bạn sẽ có thể xem phí giao dịch tương ứng và số tiền cuối cùng bạn nhận được. Nhấp vào [Gửi] để tiếp tục.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
5. Hoàn thành xác thực GA/SMS để rút tiền.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Bạn sẽ có thể xem trạng thái của lần rút tiền này sau khi hoàn tất xác minh an toàn.
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Sự đăng ký

Tại sao tôi không thể nhận được tin nhắn SMS?

Sự tắc nghẽn mạng của điện thoại di động có thể gây ra sự cố, vui lòng thử lại sau 10 phút.

Tuy nhiên, bạn có thể thử giải quyết vấn đề bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Hãy đảm bảo tín hiệu điện thoại hoạt động tốt. Nếu không, vui lòng di chuyển đến một nơi mà bạn có thể nhận được tín hiệu tốt trên điện thoại của mình;

2. Tắt chức năng blacklist hoặc các cách chặn SMS khác;

3. Chuyển điện thoại sang Chế độ trên máy bay, khởi động lại điện thoại rồi tắt Chế độ trên máy bay.

Nếu không có giải pháp nào được cung cấp có thể giải quyết vấn đề của bạn, vui lòng gửi một vé.


Tại sao tôi không thể nhận email?

Nếu bạn không nhận được email của mình, bạn có thể thử các bước sau:

1. Kiểm tra xem bạn có thể gửi và nhận email bình thường trong Ứng dụng Email của mình không;

2. Vui lòng đảm bảo rằng địa chỉ email đã đăng ký của bạn là chính xác;

3. Kiểm tra thiết bị nhận thư điện tử và hệ thống mạng có hoạt động hay không;

4. Thử tìm email của bạn trong Spam hoặc các thư mục khác;

5. Thiết lập danh sách địa chỉ trắng.


Tôi có thể sử dụng điện thoại di động của mình để đăng ký không?

Đúng. BitForex hiện hỗ trợ số điện thoại hoặc đăng ký email.


xác minh

Bảo mật nền tảng

Ví lạnh Kho

lưu trữ lạnh của chúng tôi duy trì hơn 98% tiền của người dùng trong ví đa chữ ký, ngoại tuyến, yêu cầu 4 trong số 7 mô-đun bảo mật phần cứng (HSM) do các thành viên nhóm quản lý phân bổ trên toàn cầu sở hữu để phê duyệt tất cả các giao dịch. Nếu quản trị viên bị xâm phạm và buộc phải đăng nhập vào nền tảng, một HSM duy nhất sẽ không đủ để bắt đầu chuyển tiền. Thách thức để có đủ các thiết bị này để truy cập vào kho lạnh là không thể.

Ví nóng Ví nóng

của chúng tôi chỉ duy trì số tiền cần thiết để thực hiện các giao dịch rút tiền trong hàng đợi, khoảng 0,5%. Để nạp tiền vào ví nóng, 4 trong số 7 HSM được yêu cầu bắt đầu chuyển từ ví lạnh sang ví nóng.

Cấu trúc dữ liệu

BitForex đã di chuyển sang một máy chủ dữ liệu mới và nhóm bảo mật mở rộng của chúng tôi đã thực hiện kiểm tra toàn diện toàn bộ ngăn xếp của chúng tôi, bao gồm phân tích sâu về tất cả mã nguồn và các phần phụ thuộc.

Chống DDoS

Cân bằng tải thông minh và định tuyến chuyển đổi dự phòng giữa các máy chủ giúp tăng hiệu suất. Phát hiện lưu lượng truy cập độc hại theo thời gian thực sẽ chặn các yêu cầu máy chủ độc hại. Các biện pháp giảm thiểu nội tuyến tự động giúp giảm độ trễ và tăng thời gian hoạt động. Thông qua các kết nối được mã hóa với HTTPS TLS 1.3, giá cả và hiệu suất được cải thiện.


Hướng dẫn cách tắt xác thực SMS

Nếu bạn có thể nhận được mã xác minh SMS bằng số điện thoại trước đó của mình, bạn có thể làm theo hướng dẫn bên dưới để hủy liên kết:

1. Đăng nhập vào [Trang cài đặt bảo mật] - [Điện thoại di động] và nhấp vào [Hủy liên kết] Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
2. Sau khi xác minh SMS và Email xác minh, tài khoản của bạn sẽ được hủy liên kết thành công. Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Nếu bạn không thể nhận được mã xác minh SMS, vui lòng gửi yêu cầu với thông tin sau để hủy liên kết:
1. Điền vào "Thông tin tài sản" của bạn, bao gồm các loại và số lượng Mã thông báo/Xu.
 • (ví dụ: Tôi có 0,1 BTC và 100 USDT trong tài khoản của mình, v.v.)
2. Bản ghi "Nạp tiền hoặc Rút tiền" gần nhất. (Bao gồm thời gian, loại mã thông báo/đồng xu và số lượng)
 • (ví dụ: Tôi đã gửi 100 ETH vào ngày 20/06/2019 lúc 21:00 GMT+8 hoặc tôi đã rút 0,5 BTC vào ngày 21/06/2019 lúc 22:00 GMT+8, v.v.)
3. Bản ghi giao dịch mới nhất bao gồm các cặp giao dịch, thời gian và giá.
 • (ví dụ: Tôi đã mua 1 BTC thông qua cặp giao dịch BTC/USDT với giá 8.000 USDT, v.v.)
4. Ảnh chân dung tự chụp của chứng minh thư cầm tay có ghi chú: Đối với BitForex, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm sau khi hủy liên kết số điện thoại trong tài khoản của mình, cùng với ngày tháng và chữ ký. (Như được hiển thị bên dưới)
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Tôi hiểu, Gửi yêu cầu hủy ràng buộc ngay bây giờ

(Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email trong vòng 1-3 ngày làm việc)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi


Vô hiệu hóa Google Authenticator

Nếu bạn cần "Hủy liên kết Google 2FA, vui lòng đọc thông tin bên dưới và gửi yêu cầu với thông tin liên quan được tải lên trong tệp đính kèm:

1. Số tiền, ngày và tên mã thông báo gửi và rút tiền;

2. Điền vào "Thông tin tài sản" của bạn, bao gồm các loại và số lượng Token/Coin.
 • (ví dụ: Tôi có 0,1 BTC và 100 USDT trong tài khoản của mình, v.v.)
3. Bản ghi "Nạp tiền hoặc Rút tiền" gần nhất. (Bao gồm thời gian, loại mã thông báo/đồng xu và số lượng)
 • (ví dụ: Tôi đã gửi 100 ETH vào ngày 20/06/2019 lúc 21:00 GMT+8 hoặc tôi đã rút 0,5 BTC vào ngày 21/06/2019 lúc 22:00 GMT+8, v.v.)
4. Bản ghi giao dịch mới nhất bao gồm các cặp giao dịch, thời gian và giá.
 • (ví dụ: Tôi đã mua 1 BTC thông qua cặp giao dịch BTC/USDT với giá 8.000 USDT, v.v.)
5. Ảnh chân dung tự chụp của chứng minh thư cầm tay có ghi chú bằng văn bản: Đối với BitForex, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm sau khi hủy ràng buộc xác minh Google 2FA cho tài khoản của mình, cùng với ngày tháng và chữ ký. (Như được hiển thị bên dưới)
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Tôi hiểu, Gửi yêu cầu hủy ràng buộc ngay bây giờ

(Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email trong vòng 1-3 ngày làm việc) Bạn

có câu hỏi nào không?Dịch vụ khách hàng trực tuyến


Tiền gửi

Khi gửi tiền kỹ thuật số vào BitForex, nền tảng sẽ nhắc rằng quá trình chuyển thành công, nhưng tài sản vẫn chưa được ghi có sau một thời gian dài?

Chuyển tài sản chuỗi khối có 3 bước chính: chuyển ra ngoài – xác nhận mạng chuỗi khối – ghi có vào tài khoản của bạn. Nếu chuỗi khối cho thấy việc chuyển tài sản đã được xác nhận nhưng bạn chưa nhận được tài sản trên tài khoản BitForex của mình, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề ngay khi có thể.


Gửi tiền vào một địa chỉ không phải của BitForex

Nếu bạn đã gửi tiền của mình đến một địa chỉ không phải của BitForex, BitForex không thể giúp bạn lấy lại tiền do tính ẩn danh của các giao dịch chuỗi khối.


Gửi tiền sai

Nếu bạn đã gửi nhầm tiền đến địa chỉ tiền BitForex của mình(ví dụ: gửi BTC vào địa chỉ BCH trên BitForex):

 1. Nói chung, BitForex không cung cấp dịch vụ truy xuất các mã thông báo được gửi không chính xác do lỗi thao tác của người dùng.
 2. Nếu người dùng bị tổn thất đáng kể do mã thông báo được gửi không chính xác, BitForex có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, hỗ trợ bạn lấy lại mã thông báo của mình. Quá trình này cực kỳ phức tạp và có thể dẫn đến chi phí, thời gian và rủi ro đáng kể. Nếu bạn muốn yêu cầu BitForex khôi phục tiền của mình, vui lòng cung cấp email tài khoản BitForex, tên tiền, địa chỉ, số tiền, txid (rất quan trọng!), mô tả chi tiết và ảnh chụp màn hình giao dịch cho dịch vụ khách hàng trực tuyến hoặc gửi yêu cầu. Nhóm BitForex sẽ trả lời kịp thời và xác định xem bạn có đáp ứng các tiêu chí khôi phục hay không. Nếu có thể khôi phục tiền của bạn, chúng tôi có thể cần nhóm kỹ thuật của chúng tôi cho các giải pháp khôi phục. Có thể mất ít nhất 1 tháng để lấy lại những đồng xu sai. Sự kiên nhẫn của bạn sẽ được đánh giá rất cao.


Phí đặt cọc

KHÔNG mất phí khi gửi tiền vào BitForex.


Thương mại

Cách đặt lệnh dừng giới hạn trên BitForex

1. Đăng nhập vào tài khoản BitForex của bạn và chuyển đến [Giao dịch] - [Spot]. Chọn [Dừng giới hạn].

2. Nhập giá dừng, giá giới hạn và số lượng tiền điện tử bạn muốn mua. Nhấp vào [Mua] hoặc [Bán] để xác nhận chi tiết giao dịch.


Điều khoản sách đặt hàng

Bid/Ask

Mặt Bid của sổ lệnh nằm ở bên trái và có màu xanh lục. Phần Hỏi của sổ đặt hàng ở bên phải và có màu đỏ.

Đếm

Đây là tổng số đơn đặt hàng ở cấp độ đó. Số lượng là 1 có nghĩa là 1 đơn đặt hàng ở mức giá đó; số lượng là 6 có nghĩa là có 6 đơn đặt hàng ở mức giá đó.

Số lượng

Đây là số xu được cung cấp ở một mức giá cụ thể.

Tổng

Đây là số xu tích lũy được cung cấp cho một mức giá cụ thể. Nói cách khác, đây là tổng của tất cả “số tiền” dẫn đến mức giá này trong sổ lệnh.

Giá

Đây là giá chào bán của một hoặc nhiều thương nhân tại một mức giá cụ thể.


Phí giao dịch

Nhà sản xuất:
 • Phí maker được trả khi bạn thêm thanh khoản vào sổ lệnh của chúng tôi bằng cách đặt lệnh giới hạn dưới giá mã để mua và cao hơn giá mã để bán.
 • Phí nhà sản xuất: 0,1%

Người nhận:
 • Phí Taker được thanh toán khi bạn xóa thanh khoản khỏi sổ lệnh của chúng tôi bằng cách đặt bất kỳ lệnh nào được thực hiện đối với một lệnh trên sổ lệnh.
 • Phí Taker: 0,1%

Bậc phí:
Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
 • Cấp tài khoản được xác định bởi số dư tài khoản và khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua.
 • Đối với các nhà tạo lập thị trường và tài khoản LV2, vui lòng gửi mẫu đơn đăng ký của bạn tới [email protected]. Các ứng dụng sẽ được phê duyệt vào thứ Hai.


Biểu đồ trên BitForex

Cách bắt đầu giao dịch BitForex vào năm 2023: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
 1. Lựa chọn khoảng nến. ví dụ: 1h có nghĩa là mỗi cây nến đỏ/xanh lá cây đại diện cho 1 giờ.
 2. Thuộc tính biểu đồ cho phép thay đổi màu sắc, thay đổi thông số tỷ lệ, v.v.
 3. Mở một cơ sở dữ liệu lớn về các chỉ số biểu đồ bổ sung.
 4. Mở rộng biểu đồ để lấp đầy màn hình.
 5. Giá Mở (O), Cao (H), Thấp (L) và Đóng (C) cho các nến đã chọn.
 6. Giá thị trường hiện tại


Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn cho phép người giao dịch chỉ định giá và số tiền họ muốn mua hoặc bán.

Ví dụ: Nếu giá thị trường hiện tại là 12500 và tôi muốn mua thấp hơn giá đó ở mức 12490, thì tôi sẽ đặt lệnh mua giới hạn ở mức 12490. Nếu thị trường đạt đến mức 12490 và lệnh mua khớp với giá mua của tôi, lệnh giới hạn của tôi sẽ được thực hiện lúc 12490.


Rút tiền

Nếu tôi rút tài sản của mình đến sai địa chỉ thì sao?

Sau khi bạn nhấp vào "Xác nhận" trên trang yêu cầu rút tiền, BitForex đã bắt đầu quá trình rút tài sản kỹ thuật số của bạn. Vì nó hoàn toàn tự động nên không ai có thể dừng quá trình này. Do tính ẩn danh của các địa chỉ chuỗi khối, chúng tôi không thể lấy lại tiền của bạn. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên kiểm tra địa chỉ rút tiền để đảm bảo tính chính xác và tránh mất mát tài sản cá nhân.


Điều gì xảy ra nếu tài sản kỹ thuật số không hiển thị trong ví của tôi sau khi rút tiền?

Chuyển tài sản chuỗi khối có 3 bước chính: Yêu cầu rút tiền BitForex – Xác nhận khối – xác nhận nền tảng thanh toán của bạn. Sau khi bạn gửi yêu cầu, BitForex sẽ tạo TXID trong vòng 30-60 phút. Sau đó, bạn có thể kiểm tra mạng blockchain bằng TXID. Nếu chuỗi khối hiển thị rằng giao dịch đã được xác nhận nhưng bạn vẫn chưa nhận được tài sản kỹ thuật số, vui lòng liên hệ với nền tảng thanh toán. Nếu TXID không được tạo trong 60 phút, vui lòng liên hệ với dịch vụ trực tuyến của BitForex để giúp bạn.


Chúng tôi sẽ xử lý các giao dịch bao lâu một lần?

Nhân viên của chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn 24 giờ. Thông thường, chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu rút tiền của bạn sau hai giờ. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.


Sẽ mất bao lâu để tài sản được ghi có?

Sau khi bạn gửi yêu cầu rút tiền, chúng tôi sẽ xem xét nó ngay khi có thể. Thông thường, chúng tôi sẽ chuyển tài sản của bạn sau 2 giờ. Nhưng thời gian đến cụ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy tắc của nền tảng mà bạn đang chuyển đến. Ngoài ra, nếu mạng blockchain gặp tắc nghẽn, thời gian rút tiền sẽ bị kéo dài.
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại một bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!