Poloniex โบนัส: Crypto Thailand - Crypto ประเทศไทย

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 180 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนของผู้แนะนำ หรือจนกว่าผู้เชิญและผู้แนะนำจะได้รับรายได้รวมรวมกัน 5,000 USDC
  • โปรโมชั่น: รับ 20% จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายของเพื่อนคุณ และพวกเขาจะได้รับคืน 10% (รวม 5,000 USDC)