BitMEX Nhận xét

Rating 4
Thank you for rating.
  • Dễ dàng gửi và rút tiền
  • Thủ tục KYC/AML
  • Quá trình mua và bán
  • Nhìn chung dễ sử dụng

Tiền thưởng:

  • Phần thưởng giới thiệu bạn bè của BitMEX - Lên tới 60%