OKX Nhận xét

Rating 4.5
Thank you for rating.
 • Bảo mật cao
 • Nhiều loại thị trường
 • Dịch vụ hỗ trợ 24/7
 • Nhiều lựa chọn giao dịch chuyên nghiệp
 • Fiat để hỗ trợ tiền điện tử
 • Nền tảng giao dịch cấp cao
 • Giao dịch đòn bẩy
 • Phạm vi mở rộng hơn 100 loại tiền điện tử được hỗ trợ
 • Phí thấp

Tiền thưởng:

 • Phần thưởng giới thiệu bạn bè OKX - nhận Hộp bí ẩn trị giá lên tới 50 USDT
 • Nhà giao dịch mới của OKX - Tiền thưởng $110
 • OKX Khuyến mãi mời bạn bè - Nhận $30