Tapbit Nhận xét

Rating 4.1
Thank you for rating.
  • Lựa chọn vững chắc các altcoin.
  • Nó cung cấp giao dịch đòn bẩy trên nền tảng giao dịch của mình.
  • Tải xuống cho android và ios.
  • Dễ dàng gửi và rút tiền.
  • Thủ tục Kyc hoặc AML có sẵn.
  • BKEX cung cấp một thỏa thuận khá tốt.
  • Phí rút tiền tiêu chuẩn.
  • Phí giao dịch thấp.

Tiền thưởng:

  • Phần thưởng giới thiệu bạn bè Tapbit - Lên tới 70%