Binance Nhận xét

Rating 4.8
Thank you for rating.
  • Phí rất thấp
  • Dễ sử dụng, thời gian giao dịch nhanh chóng
  • Khả năng mua và bán tiền điện tử với fiat
  • Nhiều loại tiền điện tử
  • Tính thanh khoản cao
  • Một trong những sàn giao dịch sáng tạo nhất

Tiền thưởng:

  • Khuyến mãi chương trình giới thiệu Binance - Hoa hồng lên tới 40%
  • Chương trình tiền thưởng liên kết của Binance Futures - 72.000 USDT