Gate.io Nhận xét

Rating 4.5
Thank you for rating.
  • Hơn 180 loại tiền tệ và gần 400 thị trường
  • Nhiều tính năng bao gồm giao dịch ký quỹ với đòn bẩy gấp 10 lần.
  • Nền tảng IEO xuất sắc
  • Nền tảng khả thi với các ứng dụng di động
  • Hỗ trợ khách hàng tốt

Tiền thưởng:

  • Tiền thưởng giới thiệu bạn bè của Gate.io - Lên tới 40%