Tiền thưởng giới thiệu bạn bè DigiFinex - kiếm 20U

Tiền thưởng giới thiệu bạn bè DigiFinex - kiếm 20U

  • Thời gian khuyến mãi: Không giới hạn thời gian
  • Khuyến mại: Mỗi người dùng mới mà bạn giới thiệu, bạn có thể kiếm được 20U (20% phí mở thẻ)